Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

Geen onderdeel van een categorie

MKB en Managen van Verwachtingen!

Iedere dag nemen we ontelbare vele beslissingen. De meeste onbewust maar bij enkele staat een MKB-er wat langer stil. Vooral als het om investeringgerelateerde vraagstukken gaat. Wel of geen expansie van het bedrijf. Een overname voor versnelde groei of toch maar op eigen tempo verder uitbouwen..

De meeste MKB-ers die bij mij aankloppen zijn vaak gefocust op de financiering daarvoor rond te krijgen. In veel gevallen “zie en voel” ik echter ook een twijfel. Bij wat doorvragen merk ik dat men op het punt staat een beslissing te nemen die iets verder van hun buikgevoel af staat dan ze aanvankelijk wilden toegeven. “ja maar mijn partner denkt dat ik die richting in moet gaan, mijn accountant raad dat aan en mijn klant zegt dat anderen dan ook wel overwegen mijn producten/diensten af te nemen…”

Het is een beetje de wereld waarin we vandaag de dag leven. Er komt zoveel informatie op je af dat je sterk in je schoenen moet staan om je eigen koers te blijven varen, zeker als ondernemer.. Een ondernemer moet onvoorwaardelijk achter zijn eigen koers blijven staan en zeker niet op basis van verwachtingen die anderen hebben, beslissingen nemen. Een goede ondernemer laat zich immers goed informeren voor ideeën die hij zelf heeft en beslist dan een investering aan te gaan. Garanties zijn er nooit maar het glas is en blijft half vol voor het MKB..

Tom Willaert
Wfs Financial Engineering & Coaching

MKB en Financiering 1.0 , 2.0 , 3.0 , enz…..

bankeningrabobankabnamro
De 4 kopstukken van ING Bank, Rabobank, ABN Amro Bank en SNS Bank kregen tijdens een uitzending van Nieuwsuur op zondagavond 17 januari jl wat vragen voorgeschoteld mbt hun leerervaringen van pakweg de laatste 7 a 8 jaar. Een echt “mea culpa” voor wat ze “de samenleving” hebben aangedaan kwam er niet en als afsluiting wat flauwe grappen over stropdassen. Zalm ging kort door de bocht met alle alternatieve financieringsbedrijven af te serveren als totaal onbeduidend…

Een gemiddelde #MKB-er kijkt niet naar dit soort uitzendingen. Die vinden dat ze bij banken al lang niet meer serieus genomen worden. Niet zo verwonderlijk: minder dan 50%, van het kleinbedrijf, slaagt in het verkrijgen van een financiering.

De oplossing op korte termijn ligt evenwel in een samenwerking tussen de banken en de vele bestaande en nieuwe alternatieve financieringsvormen.

Het “fenomeen” Crowdfunding

Crowdfunding is er een van. Een ideale combinatie van financieren, pr, marketing en klantenbinding: bouwen van onderop door te beginnen met funding bij je eigen “innercrowd”!

Lokale bankiers zijn wel degelijk geïnteresseerd in die combi is mijn ervaring omdat ze ook onderkennen dat het lokale ondernemersgebeuren hierdoor weer een oppepper kan krijgen. Ook een vorm van sociale innovatie dus waar ook de lokale banken baat bij hebben..

Inmiddels zijn er meerdere succesvolle financieringen afgerond waar deze combi samen hebben geopereerd. Een aantal daarvan heb ik zelf “geregisseerd”. En ja.. er zal nog veel geleerd moeten worden maar wie is er groot geworden zonder te vallen??

Tips voor de ondernemer

Waar de bank vooral terugkijkt naar cijfers uit het verleden, kijkt crowdfunding juist meer vooruit. Goed onderbouwde prognoses zijn voor iedere financier van belang maar vooral voor de crowdfund platforms. De rentabiliteit en liquiditeit van het bedrijf krijgen een hogere wegingsfactor in de beoordeling bij crowdfund platforms dan dat bij banken het geval is. MKB-ers doen er dus goed aan vooral ook voor een goede liquiditeitsbegroting op maandbasis te zorgen en deze blijvend te onderhouden door aan te passen aan gerealiseerde kasstromen! Naast informatiemiddel voor de ondernemer is het dan tevens een uitstekend communicatiemiddel van de ondernemer naar zijn financiers (en adviseurs)!

Begin vooral niet aan crowdfunding als je snel geld wenst op te halen! Crowdfunding vergt veel voorbereidingstijd als je het maximale uit de extra mogelijkheden wenst te halen die het naast financiering biedt!

Indien je inmiddels al een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug hebt, blijf dan ook de mensen die investeerden betrekken gedurende de looptijd van de lening. Ze zijn je beste onbezoldigde ambassadeurs! Zorg daarom ook voor de juiste begeleiding en ter zake kundige adviseurs/coaches. Vraag naar hun ervaringen op dit terrein om teleurstellingen te voorkomen en blijf vooral zelf boven “op de bok” zitten!

Voorlopige conclusie

Mijn voorlopige conclusie is dat het fenomeen alternatieve financiering in combinatie met welke andere bron van bestaande financiering veel MKB-ers reeds vooruit helpt maar wat mij betreft nog te weinig. Het is een kwestie van de wegen naar een succesvolle financiering kennen en volharden in de juiste wegen daar naar toe te ontdekken. Doe dat met de juiste mensen om je heen die toegevoegde waarde bieden, breed georiënteerd zijn en weten waar ze het over hebben. Luister naar je “buikgevoel”! Het glas is en blijft immers half vol voor MKB.

Tom K.M. Willaert

Nieuwsbrief ter gelegenheid 15-jarig bestaan

1 Februari jongstleden vierde Tom Willaert zijn 15-jarig ondernemerschap.
Een periode waar toch even bij stil gestaan mag worden.
Ter ere van dit kleine jubileumjaar meenden wij een nieuwsbrief te vervaardigen met wat mijlpalen en nieuwe ontwikkelingen binnen Wfs.
Veel leesplezier!

wfs nieuwsbrief 0215

Ondernemen anno 2013 en verder …

Ondernemen is en blijft een uitdaging. Zeker in een voor velen lastige tijd. Toch kiezen de laatste jaren steeds meer mensen voor het ondernemerschap. Sommigen doen dat bewust, anderen min of meer gedwongen maar men maakt die keuze. De keuze om voor zichzelf te beginnen en voor zichzelf te zorgen, de keuze voor het starten of overnemen van een bedrijf. Of dat nu een eenmanszaak of een bedrijf met personeel is. Dienstverlener, in-en of verkoop van producten of productie.

Mensen maken altijd keuzes soms doordacht en berekend, andere keren intuïtief en uit passie. Hoe het ook zij: Er wordt gekozen voor het ondernemerschap!

Ondernemen is eigenlijk vaak een kwestie van denken, durven en doen en in die volgorde. Wie echter een van de drie doelelementen vergeet, passeert of onderbelicht laat, zal daarvan in een later stadium de consequenties ondervinden.

Ondernemen betekent ook kunnen incasseren getuige het feit dat een kwart van de starters de eerste drie jaar niet overleeft. Ook ondernemers die hun bedrijf zien groeien kunnen evenwel voor bijzondere problemen komen te staan. Enige bezinning voor U begint is dus op zijn plaats want een fundering leg je maar een keer goed!

U kunt op internet een hele berg informatie vergaren over het ondernemerschap, ook de Kamer van Koophandel kan uitkomst bieden maar besef wel dat dit vaak om, weliswaar nuttige, algemene info gaat. Meestal niet toegesneden op uw wensen en noden.

Wfs Willaert Financial Services BV (Wfs) levert U dat maatwerk wel. Gedegen informatie op maat, waar U iets mee kan, waar U iets mee gaat doen, leert de ervaring! Versterkt op een bevlogen manier uw ideeën waardoor U er direct mee aan de slag wilt.

Tom Willaert uit Ossenisse, de man achter Wfs, kan bogen op een jarenlange ervaring als bankier, als ondernemer en initiator. Zijn ervaringen vormen de basis voor de leergangen Ondernemerschap van start tot finish, die hij deze winter – bij voldoende deelname – verzorgen gaat op een prachtige, bijzondere locatie in het polderland bij het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse.

Het cursusaanbod bestaat uit:

Basismodule

–  een algemene basismodule bestemd voor starters, waarin aandacht besteed wordt aan het investeren in jezelf, de toolbox van het ondernemerschap, de commercie, financiële planning en het bedrijfsplan, alsmede marketing en communicatie (internet, sociale mediatools).

–  duur: 1 dagdeel (ochtend, middag of avond, afhankelijk van de wens der deelnemers)

–  groepsgrootte (zes tot acht deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

Groeiers

een leergang bestemd voor ondernemers die al enige tijd doende zijn en geconfronteerd worden met groeistuipen, de noodzaak tot het aannemen van personeel, acquisitieproblemen, veeleisende banken en verzekeraar en/of de grenzen van de groei.

–  duur: 2 dagdelen (in onderling overleg te bepalen)

–  groepsgrootte (zes deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

 

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot Wfs via email of telefoon (mobiel 06 22909001)

Liquiditeitsplanning brengt gemoedsrust

Een liquiditeitsplanning is in feite een heel eenvoudig middel. Het is een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gehele onderneming over een bepaalde periode, zodat duidelijk wordt hoe de liquide middelen van de onderneming er aan het begin en aan het eind van die periode voor staan. Als u dit middel goed kunt hanteren, dan hebt u een belangrijke troef in handen bij het regelen van een krediet – en het kan u veel geld besparen, op meerdere manieren.

 

“Waar de wind waait, floreert de creativiteit”

Tom Willaert praat met handen en voeten. Vertelt waarom hij nog meer van zonnebloemen houdt dan van klaprozen, dat denken in mogelijkheden vele malen efficiënter is dan denken in beperkingen en dat niks zo bevorderlijk is voor de creativiteit als een frisse Zeeuwse wind. Degene die aan tafel zit met deze bevlogen econoom krijgt nieuwe ideeën, verrassende statements en vermoedelijk – elk voordeel heeft zijn nadeel – koude koffie.