Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

Nieuws

Liquiditeitsplanning brengt gemoedsrust

Een liquiditeitsplanning is in feite een heel eenvoudig middel. Het is een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gehele onderneming over een bepaalde periode, zodat duidelijk wordt hoe de liquide middelen van de onderneming er aan het begin en aan het eind van die periode voor staan. Als u dit middel goed kunt hanteren, dan hebt u een belangrijke troef in handen bij het regelen van een krediet – en het kan u veel geld besparen, op meerdere manieren.

Ondernemers zijn volop met hun bedrijf bezig. Positief, maar soms worden de financiële aspecten van het bedrijf uit het oog verloren. Al ondernemend komt men erachter dat er een kredietbehoefte is. Als er geen andere mogelijkheden voor financiering zijn, is de bank een logisch alternatief.

De bank begint, zoals het hoort, met het stellen van vragen. Een bank vraagt om inzicht, om daarmee de risico’s te beperken: inzicht in de bedrijfsvoering en inzicht in de kasstroom. Helaas moet de ondernemer voor wat betreft het inzicht in de kasstroom het antwoord vaak schuldig blijven.

Inzicht is zaak van ondernemer

Ondernemers hebben vaak onvoldoende inzicht in de geldstromen van hun onderneming. Men laat cijfers liever over aan de accountant. Er is vaak wel een liquiditeitsplanning gemaakt, maar ook die komt van de accountant en wordt zeker niet maandelijks bijgewerkt.

Daarom zegt Wfs: een ondernemer moet zelf zijn liquiditeitsplanning opstellen. Het is even wennen, maar het levert heel veel op. Sterker nog: het kan zelfs leuk zijn. Het is in ieder geval goed voor de ondernemer én voor de bank.

Kom op tijd in actie bij problemen

Ondernemers die geen inzicht hebben in hun geldstromen, zien problemen pas op het allerlaatste moment. En dan is de nood hoog en klopt men noodgedwongen overal aan. Dat verzwakt de positie bij financiers. Er is immers snel geld nodig, de ondernemer kan niet voldoende onderbouwen waar het tekort vandaan komt en kan ook geen zekerheid bieden over de toekomstige ontwikkeling van de kredietbehoefte. Dat maakt een financiering moeilijk.

Wfs adviseert ondernemers daarom: kom langs vóórdat alle mogelijkheden uitgeput zijn. Na een afwijzing door de eigen bank is het moeilijk om terug te komen. Terwijl een goed onderbouwd verzoek naar de eigen bank de relatie juist kan versterken! Er zijn heel veel mogelijkheden, dus gun uzelf de tijd om die samen met Wfs te onderzoeken.

“Waar de wind waait, floreert de creativiteit”

Tom Willaert praat met handen en voeten. Vertelt waarom hij nog meer van zonnebloemen houdt dan van klaprozen, dat denken in mogelijkheden vele malen efficiënter is dan denken in beperkingen en dat niks zo bevorderlijk is voor de creativiteit als een frisse Zeeuwse wind. Degene die aan tafel zit met deze bevlogen econoom krijgt nieuwe ideeën, verrassende statements en vermoedelijk – elk voordeel heeft zijn nadeel – koude koffie.

Tom Willaert praat met handen en voeten. Vertelt waarom hij nog meer van zonnebloemen houdt dan van klaprozen, dat denken in mogelijkheden vele malen efficiënter is dan denken in beperkingen en dat niks zo bevorderlijk is voor de creativiteit als een frisse Zeeuwse wind. Degene die aan tafel zit met deze bevlogen econoom krijgt nieuwe ideeën, verrassende statements en vermoedelijk – elk voordeel heeft zijn nadeel – koude koffie.

Zijn roots liggen in Zeeland. Maar inmiddels is Tom Willaert van Wfs Willaert Financial Services B.V. al meer dan 9 jaar gesetteld in Goirle. ‘Een mooie omgeving,’ daarover laat Willaert geen twijfel bestaan. ‘Maar jammer dat het dichtslibt. Het wordt steeds drukker, haastiger, voller. Dat blokkeert de creativiteit. Het is belangrijk dat mensen om zich heen kunnen kijken: vooruit, maar ook links en rechts, om nieuwe opties en mogelijkheden te ontdekken. Wat dat betreft zijn de Zeeuwen in het voordeel. Het Zeeuwsvlaamse landschap is vlakker en winderiger en de mentaliteit is er nog Bourgondischer. Dat is het beste klimaat voor ondernemers: waar rust is en wind, floreert de creativiteit.’

Sparringpartner

De onderwerpen wisselen elkaar in hoog tempo af en iedere keer is de betrokkenheid van Willaert groot. ‘Dat zit in mijn karakter. Ik richt me op dingen die me raken. Andere dingen laat ik los. Daarom ben ik emotioneel betrokken bij mijn relaties. Ik kruip in hun huid en wil dat zij erin slagen om datgene te gaan doen, waar ze goed in zijn en waar ze lol in hebben. Dat zijn de ondernemers. Het is mijn missie. Ik roep het van de toren, laat het overal vallen waar ik ben en verkondig het elke dag opnieuw: ga doen waar je goed in bent. Soms moet je hiervoor een stukje zekerheid inleveren, maar wat je ervoor terug krijgt is veel waardevoller. Dat is vooral voor starters niet altijd gemakkelijk. Maar hier ben ik graag hun sparringpartner. Ik denk in opties en mogelijkheden. Ik daag hen uit om oplossingen te zoeken, in plaats van zich te laten afremmen. Ik ben daarin pro-actief. Iedereen die hier komt en waar ik naar toe ga, gaat met een koffer vol huiswerk naar huis. Uiteindelijk zullen ze het zelf moeten doen, maar als de creativiteit eenmaal is aangewakkerd, blijkt er veel mogelijk. Bovendien ken ik het bankwezen door en door. Ik weet hoe financieringsaanvragen worden gescand. Het moet in één keer goed aangeleverd worden.’

Afgeserveerd

‘Dat is typisch Nederlands,’ vervolgt Willaert. ‘De gedachte dat er geen fouten mogen worden gemaakt. Ondernemers die een keer zijn gestrand, worden hier genadeloos afgeserveerd. Eeuwig zonde. Juist degenen die een keer zijn gestrand, zijn sterk. Zij hebben een ervaring, die een ander niet heeft. En vervolgens krijgen ze nooit meer de kans om die in te zetten. Hét crescendo verhaal bestaat niet. Degene die mij wil laten geloven dat zijn loopbaan kan worden uitgetekend als één rechte lijn naar het succes, vertelt een oneerlijk verhaal. Elke ondernemer komt obstakels tegen. En van die obstakels word je rijker en sterker. Zelf ken ik drie periodes die mij hebben gemaakt tot wat ik ben. Ik heb bij een organisatie gewerkt, waar een groot aantal mensen moest worden ontslagen. Dat gebeurde op beestachtige wijze. Er werd niet gecommuniceerd. Terwijl de dreiging voor iedereen voelbaar was, werden de mensen in het ongewisse gelaten. Dat heeft me diep geraakt. Openheid en respect zijn sindsdien voor mij belangrijke waarden. Ik ben mezelf ook een keer voorbij gelopen. Ik werkte me letterlijk een ongeluk, terwijl mijn lichaam het ene signaal na het andere gaf. Dat heeft me een halfzijdige gezichtsverlamming bezorgd. Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar hieruit heb ik geleerd, dat je alleen voor anderen kunt zorgen als je voor jezelf zorgt. Ik bewaak nu een goede balans tussen werk en privé. De derde indrukwekkende gebeurtenis was de geboorte van mijn zoon. Als je ziet hoe kinderen slapen: op de rug, met de handjes in de hoogte, dan doet dat iets met me. Die ontvankelijkheid, het weergaloze vertrouwen. Dat maakt me nederig. Tegen deze achtergrond zou ik tegen iedere ondernemer willen zeggen: Onderzoek de mogelijkheden en ga ervoor. Voor een creatief idee is altijd een markt…en geld!.’

Toegankelijkheid

Meer info volgt spoedig.

Mijn interesse