Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

Interview met Tom Willaert

Hij gebruikt een case om zijn aanpak te illustreren: “Stel je hebt een bedrijf en je denkt een behoorlijke extra behoefte aan krediet te hebben voor een bepaalde periode in het jaar. Dat kan zijn als gevolg van liquiditeitskrapte door onvoorziene groei of bijvoorbeeld omzetterugval als gevolg van valutarisico. Als goede ondernemer ga je dan keurig op tijd en volledig te goeder trouw naar de bank. Maar wat is de reactie daar? Totale paniek! Want door de vele wisselingen van contactpersonen daar, komt het verzoek voor de bank uit het luchtledige.”

Willaert spiegelt voor wat zo’n bedrijf te wachten staat: dure audits, dikke rapporten en wellicht een plekje bij de afdeling bijzonder beheer.