Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

Privacy Policy

Privacy Statement Wfs Willaert Financial Services B.V.

Algemeen
In dit privacyreglement is het privacy beleid weergegeven van Wfs Willaert Financial Services B.V.. Wanneer u als klant, werknemer, of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met dit privacyreglement, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens steeds verwerken met inachtneming van de wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
Wfs Willaert Financial Services B.V., gevestigd in Hooglandsedijk 3, 4589 RW, Ossenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten waaronder het opstellen van offertes en uitvoeren van bestellingen.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:
Om u te voorzien van een gepaste offerte
Om uw bestellingen te kunnen leveren
Voor de facturatie van uw bestellingen
Om u te benaderen voor commerciële doeleinden zoals nieuwsbrieven en mailingen; uitsluitend wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld

Welke gegevens verzamelen wij?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Voor het opstellen van een offerte en het verwerken van een bestelling gebruiken wij: BTW no., NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wfs Willaert Financial Services B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wel maken wij gebruik van Google Analytics, waarmee via de website technische informatie wordt verzameld over de gebruikers zoals het IP-adres van de computer, datum en tijd van uw bezoek en welke pagina’s u bezoekt.

Deze informatie wordt echter door ons alleen in geaggregeerde en niet tot de persoon herleidbare vorm gebruikt, voor het beheer van de website en om de website gebruiksvriendelijker en relevanter te maken.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
Wfs Willaert Financial Services B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wfs Willaert Financial Services B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via tom.willaert@wfs-fd.nl

Delen van persoonsgegevens met derden
Wfs Willaert Financial Services B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wfs Willaert Financial Services B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen. Indien u dit wenst, stuur dan een e-mail naar tom.willaert@wfs-fd.nl of een brief naar Wfs Willaert Financial Services B.V., Hooglandsedijk 3, 4589 RW, Ossenisse.

Wijzigingen privacyreglement
Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen.