Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

admin

MKB en Managen van Verwachtingen!

Iedere dag nemen we ontelbare vele beslissingen. De meeste onbewust maar bij enkele staat een MKB-er wat langer stil. Vooral als het om investeringgerelateerde vraagstukken gaat. Wel of geen expansie van het bedrijf. Een overname voor versnelde groei of toch maar op eigen tempo verder uitbouwen..

De meeste MKB-ers die bij mij aankloppen zijn vaak gefocust op de financiering daarvoor rond te krijgen. In veel gevallen “zie en voel” ik echter ook een twijfel. Bij wat doorvragen merk ik dat men op het punt staat een beslissing te nemen die iets verder van hun buikgevoel af staat dan ze aanvankelijk wilden toegeven. “ja maar mijn partner denkt dat ik die richting in moet gaan, mijn accountant raad dat aan en mijn klant zegt dat anderen dan ook wel overwegen mijn producten/diensten af te nemen…”

Het is een beetje de wereld waarin we vandaag de dag leven. Er komt zoveel informatie op je af dat je sterk in je schoenen moet staan om je eigen koers te blijven varen, zeker als ondernemer.. Een ondernemer moet onvoorwaardelijk achter zijn eigen koers blijven staan en zeker niet op basis van verwachtingen die anderen hebben, beslissingen nemen. Een goede ondernemer laat zich immers goed informeren voor ideeën die hij zelf heeft en beslist dan een investering aan te gaan. Garanties zijn er nooit maar het glas is en blijft half vol voor het MKB..

Tom Willaert
Wfs Financial Engineering & Coaching

MKB en Bijzonder Beheer Banken: het zijn allemaal mensen..

De laatste jaren zijn er meer mensen in de banksector werkzaam bij bijzonder beheer dan dat er nog commerciële medewerkers zijn. Alles wat rot, slecht en onmenselijk is , krijgen deze medewerkers dagelijks over zich heen gestort de afgelopen tijd. Bedrijven die al dan niet terecht op die afdelingen terecht gekomen zijn, ondergaan het gelaten terwijl sommige externe adviseurs of oud medewerkers van de bank, die bij dergelijke trajecten betrokken zijn of waren, een enkele reis richting poorten van de hel nog te goed voor dit type bankmedewerker lijken te vinden!

De banken krijgen er dus nog steeds van langs hoewel het er op lijkt dat ze zich van bovenaf wat kwetsbaarder aan het opstellen zijn. Recent heeft Rabobank topman Draaijer het zelfs nog opgenomen tegen niemand minder dan Joris Luijendijk in een rechtsreeks debat bij het NRC . Goed voor de nuance in ieder geval. Hulde want zolang er gepraat wordt, is er hoop…

In mijn inmiddels ruim 16-jarig ondernemerschap heb ik als adviseur met de regelmaat van de klok ook te maken met bijzonder beheer en kom ik daar medewerkers tegen in alle soorten en maten. Ja, dan ben ik ook wel eens geïrriteerd over de manier van omgang in aanvang en in enkele gevallen de beperkte dossierkennis en vooral invoelingsvermogen…!

Niet zo gek eigenlijk want het valt op dat er door de jaren heen minder fysieke senioriteit op die afdelingen zit en men door de zelf geproclameerde crisisjaren noodgedwongen meer jonge en relatief onervaren commerciële medewerkers aan die afdelingen heeft toegevoegd. Die zijn nog volop bezig met carrière maken en missen vaak de empathie, geduld en levenservaring wat nodig is om te komen tot echte oplossingen. Gelukkig is er altijd bij goede onderbouwingen en ongevraagd toezenden van actuele ontwikkelingen juist wel een goede medewerking te verkrijgen.

Ik kan zelfs volmondig zeggen dat ik ondanks af en toe forse meningsverschillen (en dat mag!) er tot op heden, op basis van feiten en dossierkennis, tot nog toe altijd ben uitgekomen met deze verguisde groep mensen bij de banken. Het zijn toch echt ook eerst en vooral mensen en dan pas bijzonder beheer medewerkers. Zo benader ik ze ook omdat ik zelf ook zo benaderd wil worden…. Food for thought .. nietwaar..!

Feit is dat een bank geen enkele reden heeft om een klant failliet te laten gaan. Het is net zo goed in hun belang dat een relatie terug op de rit komt. Dat daar her en der niet goed mee werd omgegaan geloof ik wel. Toch bespeur ik de laatste tijd meer ontspanning omdat er meer aandacht komt voor de nieuwe alternatieve financieringsvormen . Die blijken ideaal om uit een impasse met de bank te komen. Juist met bijzonder beheer kun je hier snel over schakelen is mijn ervaring. Hiermee wordt het mogelijk betere rentecondities te bedingen en leidt tot een ontspannener relatie met de bank. Een oplossing is dus binnen handbereik gekomen.

Mijn stelling is dat we de nuance moeten blijven zoeken en de menselijk maat voorop moeten blijven stellen. Een in de kern gezond bedrijf gaat namelijk niet verloren als de focus en aandacht daar naar toe blijft gaan en men niet verzandt in bijzaken uit te vergroten bij bijzonder beheer.
Transparantie is het sleutelwoord en zorgt ervoor dat ik eigenlijk best wel een bijzondere relatie heb met die bijzonder beheer medewerkers . Ik heb trouwens altijd een retourticket bij me voor de medewerkers die de eerder genoemde enkele reis toegewenst kregen als er weer een klus naar tevredenheid is geklaard.. 😉

MKB en Financiering 1.0 , 2.0 , 3.0 , enz…..

bankeningrabobankabnamro
De 4 kopstukken van ING Bank, Rabobank, ABN Amro Bank en SNS Bank kregen tijdens een uitzending van Nieuwsuur op zondagavond 17 januari jl wat vragen voorgeschoteld mbt hun leerervaringen van pakweg de laatste 7 a 8 jaar. Een echt “mea culpa” voor wat ze “de samenleving” hebben aangedaan kwam er niet en als afsluiting wat flauwe grappen over stropdassen. Zalm ging kort door de bocht met alle alternatieve financieringsbedrijven af te serveren als totaal onbeduidend…

Een gemiddelde #MKB-er kijkt niet naar dit soort uitzendingen. Die vinden dat ze bij banken al lang niet meer serieus genomen worden. Niet zo verwonderlijk: minder dan 50%, van het kleinbedrijf, slaagt in het verkrijgen van een financiering.

De oplossing op korte termijn ligt evenwel in een samenwerking tussen de banken en de vele bestaande en nieuwe alternatieve financieringsvormen.

Het “fenomeen” Crowdfunding

Crowdfunding is er een van. Een ideale combinatie van financieren, pr, marketing en klantenbinding: bouwen van onderop door te beginnen met funding bij je eigen “innercrowd”!

Lokale bankiers zijn wel degelijk geïnteresseerd in die combi is mijn ervaring omdat ze ook onderkennen dat het lokale ondernemersgebeuren hierdoor weer een oppepper kan krijgen. Ook een vorm van sociale innovatie dus waar ook de lokale banken baat bij hebben..

Inmiddels zijn er meerdere succesvolle financieringen afgerond waar deze combi samen hebben geopereerd. Een aantal daarvan heb ik zelf “geregisseerd”. En ja.. er zal nog veel geleerd moeten worden maar wie is er groot geworden zonder te vallen??

Tips voor de ondernemer

Waar de bank vooral terugkijkt naar cijfers uit het verleden, kijkt crowdfunding juist meer vooruit. Goed onderbouwde prognoses zijn voor iedere financier van belang maar vooral voor de crowdfund platforms. De rentabiliteit en liquiditeit van het bedrijf krijgen een hogere wegingsfactor in de beoordeling bij crowdfund platforms dan dat bij banken het geval is. MKB-ers doen er dus goed aan vooral ook voor een goede liquiditeitsbegroting op maandbasis te zorgen en deze blijvend te onderhouden door aan te passen aan gerealiseerde kasstromen! Naast informatiemiddel voor de ondernemer is het dan tevens een uitstekend communicatiemiddel van de ondernemer naar zijn financiers (en adviseurs)!

Begin vooral niet aan crowdfunding als je snel geld wenst op te halen! Crowdfunding vergt veel voorbereidingstijd als je het maximale uit de extra mogelijkheden wenst te halen die het naast financiering biedt!

Indien je inmiddels al een succesvolle crowdfundingcampagne achter de rug hebt, blijf dan ook de mensen die investeerden betrekken gedurende de looptijd van de lening. Ze zijn je beste onbezoldigde ambassadeurs! Zorg daarom ook voor de juiste begeleiding en ter zake kundige adviseurs/coaches. Vraag naar hun ervaringen op dit terrein om teleurstellingen te voorkomen en blijf vooral zelf boven “op de bok” zitten!

Voorlopige conclusie

Mijn voorlopige conclusie is dat het fenomeen alternatieve financiering in combinatie met welke andere bron van bestaande financiering veel MKB-ers reeds vooruit helpt maar wat mij betreft nog te weinig. Het is een kwestie van de wegen naar een succesvolle financiering kennen en volharden in de juiste wegen daar naar toe te ontdekken. Doe dat met de juiste mensen om je heen die toegevoegde waarde bieden, breed georiënteerd zijn en weten waar ze het over hebben. Luister naar je “buikgevoel”! Het glas is en blijft immers half vol voor MKB.

Tom K.M. Willaert

Nieuwsbrief ter gelegenheid 15-jarig bestaan

1 Februari jongstleden vierde Tom Willaert zijn 15-jarig ondernemerschap.
Een periode waar toch even bij stil gestaan mag worden.
Ter ere van dit kleine jubileumjaar meenden wij een nieuwsbrief te vervaardigen met wat mijlpalen en nieuwe ontwikkelingen binnen Wfs.
Veel leesplezier!

wfs nieuwsbrief 0215

Hoe is het gesteld met de (vermogens-)toestand van de Provincie Zeeland?

Een bijdrage naar aanleiding van de blog van de heer Conny van Gremberghe enkele dagen geleden over “het failliet van Zeeland”. Hier de link naar het betreffende artikel: http://www.gremberghe.nl/2014/01/het-failliet-van-zeeland/#more-6128

Getriggerd door de opmerking dat provincie Zeeland de enige provincie is die geld moet lenen, waar andere provincies geld uitlenen, ben ik toch benieuwd geworden naar de financiële huishouding van de provincie.

Via de site van de provincie Zeeland trof ik zojuist een zeer uitvoerig jaarrapport 2012 aan. Logisch want het is nog te vroeg in het jaar voor een jaarrapport 2013. Het rapport telt 302 bladzijdes met veel toelichting over gevoerd beleid.

Aangezien het mij op dit moment aan tijd ontbreekt om tot in detail het rapport te gaan bestuderen, beperk ik mij tot een “financiële quick scan” van de balans per 31 december 2012 en zal dit doen vanuit een standpunt zoals financieringsinstellingen naar commerciële bedrijven kijken! Ter vergelijking ook de balansgegevens van 31 december 2011 zodat we de mutaties goed in beeld hebben. Ik zal trachten dit zo helder mogelijk en in “Jip&Jannekes taal” te doen. Vergeef mij als ik door mijn enthousiasme toch te technisch schrijf..

Ik zou zeggen, ga er eens rustig voor zitten en schenk een goed glas in… uiteraard half vol. Daar gaan we…

Gecomprimeerde gegevens balans per 31 december:

Cijfers x € 1.000,–

Activa 2012 2011   Passiva 2012 2011
Investeringen met economisch nut

41.563

42.517

  Algemene Reserve

47.789

92.626

Investeringen O.R.* maatschappelijk nut

72.101

36.668

  Bestemmingsreserves

79.873

79.049

Financiële vaste activa

140.968

142.804

  Resultaat na bestemming

12.727

10.056

(Totale vaste activa)

(254.631)

(221.990)

  (Totaal Eigen Vermogen)

(140.390)

(181.731)

 

   

Vlottende activa

  Voorzieningen

64.718

16.076

Voorraden

27.470

19.116

   

Vorderingen**

47.116

30.097

  Langlopende schulden****

15

10

Overlopende activa***

4.663

7.988

  (Totale vaste passiva)

(205.123)

(197.817)

 

   

Liquide middelen

89.680

70.309

  Kortlopende schulden*****

65.568

19.037

(Totale vlottende activa)

(168.928)

(127.510

  Overlopende passiva******

152.868

132.647

 

  (Totale vlottende passiva)

(218.437)

(132.647)

TOTAAL ACTIVA

423.559

349.500

  TOTAAL PASSIVA

423.559

349.500

Toelichting:

*= Openbare Ruimte (met name grond- weg- en waterbouwkundige werken)

**= Uitzettingen/o.a. vorderingen op openbare lichamen met een looptijd < 1 jaar

***= Nog te ontvangen bedragen

****= Waarborgsommen > 1 jaar

*****= Schulden aan banken, crediteuren en overige schuldeisers < 1jaar

Een specificatie (Cijfers x € 1000,–):

Kortlopende schulden (binnen een jaar aflossen)

2012

2011

Kasgeldleningen

35.000

0

Bank- en girosaldi

0

2.748

Overige schulden

21.605

7.663

Schulden aan niet financiële instellingen

8.963

8.625

 

******= Nog te betalen bedragen en vooruit ontvangen doeluitkeringen

Wat zijn nu de meest opvallende veranderingen in de balans en hoe kunnen deze worden beoordeeld?

Ten eerste vallen er meteen 2 zaken op die zorgelijk zijn:

  • Forse vermogensachteruitgang ten opzichte van eind 2011 met ruim € 41 miljoen. Bedroeg het solvabilteitspercentage in 2011 nog 51% (dit is het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal). In 2012 bedraagt dat solvabiliteitspercentage slecht 23,6%! Een forse vermogensachteruitgang dus!
  • Werkkapitaal (vlottende activa minus vlottende passiva) eind 2011 was negatief!  Ruim € 24 miljoen tekort om aan kortlopende verplichtingen te voldoen op dat moment. Het werkkapitaal tekort nam in 2012 verder toe tot een kleine € 50 miljoen… (!)

Het eigen vermogen

Als een MKB-bedrijf een vermogensachteruitgang laat zien ten opzichte van het vorige boekjaar ligt dat aan een negatief exploitatieresultaat. De banken die zo’n onderneming moeten beoordelen staan dan vaak niet te juichen hoewel er altijd uitzonderingen kunnen zijn. Als er sprake is van verlies moet je in ieder geval van goeden huize komen om de bank aan boord te houden in geval van bestaande financiering (of over een goede financieringsadviseur beschikken).

Bij een overheid ligt dat wat anders.. Zo heeft de provincie in boekjaar 2012 een “verlies” van € 41,3 miljoen euro geleden maar alle mutaties die in de reserves gedaan worden, mogen volgens een speciaal Besluit buiten beschouwing gelaten worden (!) In het boekjaar 2012 komt het er dan op neer dat de provincie een positief resultaat mag laten zien van € 12,7 miljoen. 

Blijft keihard overeind staan dat het ‘buffervermogen” van de provincie hard achteruit is gegaan! Buffervermogen wordt ook wel als bancaire term gehanteerd waar men feitelijk mee bedoeld te zeggen: “Beschikt u over voldoende vermogen om (forse) financiële tegenvallers in de toekomst op te kunnen vangen”..

Als je dat koppelt aan een gemiddelde MKB-er die bij een bank minimaal over 30-35% solvabiliteit moet beschikken, is de vermogensachteruitgang bij de provincie dus wel zorgelijk te noemen.

Het werkkapitaal

De kortlopende tegoeden (vlottende activa) die de provincie heeft, < 1 jaar, zouden normaal gesproken toereikend moeten zijn om aan haar kortlopende schulden, < 1 jaar, (vlottende passiva) te kunnen voldoen.

Ze komt in boekjaar 2012 op balansdatum 31 december 2012 een kleine € 50 miljoen tekort. Staat tegenover dat ze niets aan langlopende verplichtingen heeft terwijl ze wel een uitbreiding in haar langlopende investeringen heeft (€ 35 miljoen, zie balansposttoename bij vaste activa onder “Investeringen O.R.”). Deze investering “matcht” met de opgenomen kasgeldlening . Als je die kasgeldlening zou herfinancieren van kortlopend naar langlopend  heb je een betere matching op de balans en zou het werkkapitaal verbeteren. Weliswaar nog steeds negatief  maar dan “slechts” € 15 miljoen negatief werkkapitaal.

Als je goede afspraken met je schuldeisers hebt om aan je kortlopende verplichtingen te voldoen, hoeft dat nog geen probleem te zijn maar een MKB-er zou bij zijn bankier de grootste moeite hebben om uit een “bijzonder beheer”  situatie te blijven in combinatie met de eerder vermelde vermogensachteruitgang!

Een kredietbeoordelaar of een willekeurige kredietverzekeraar zou de kredietwaardigheid meteen naar beneden aanpassen met alle gevolgen van dien zoals extra renteopslagen. Gelukkig betreft het hier een overheidslichaam dus die betalen toch altijd is de heersende gedachte……. !?

 ..en verder wat opvalt bij een snelle blik op de toelichting in het jaarrapport…

Voorzieningen

Een forse toename is te zien in de balanspost “voorzieningen”.

Die toename valt volledig toe te schrijven  aan een nieuwe pot gereserveerd geld voor vervroegde uittreders onder de provinciale ambtenaren, die 57 jaar of ouder zijn en dat vanaf 1 januari 2013. Het bedrag dat voorzien is, bedraagt € 51 miljoen in 2012 wat ten koste van de algemene reserve is gegaan, die daarmee is gehalveerd (!).

Tja, als daar het halve vrij besteedbare vermogen naar toe gaat, terwijl werkend Nederland pas met pensioen mag gaan vanaf 67 jaar, geef je als overheid niet echt het juiste signaal af. Ik vind dat eigenlijk onverkoopbaar en onverantwoord.

Het is overigens te hopen dat er geen tegenvallers komen zoals sanering van het terrein Thermphos.. Daar zijn voor zover ik weet geen voorzieningen voor getroffen. Ook niet voor rampen in Borssele en eventuele overstromingen..  Of wat te denken van onze Belgische vrienden die minder gaan bijdragen aan infrastructurele werken of niet voorziene afboekingen op deelnemingen  zoals recentelijk BioBase waar weer geld bij moet. Je kunt natuurlijk ook niet voor alles een voorziening treffen maar toch ziet het er met deze balans niet echt lekker uit.. De provincie kan zich in ieder geval niet al te veel permiteren met het nog aanwezige buffervermogen!

Nieuwe lening aangetrokken van € 150 miljoen in gedeelten op te nemen

De provincie geeft verder in het rapport aan dat ze vanaf 2012 in een leensituatie is terechtgekomen en heeft daarvoor een financieringsarrangement afgesloten bij BNG.

BNG heeft de Provincie verplicht vanaf april 2013 minimaal 10% van de faciliteit van € 150 miljoen (€ 15 miljoen) af te nemen en vanaf april 2014 tot en met april 2017, 20% (telkens € 30 miljoen). Het tarief voor de opgenomen financiering bedraagt het driemaands Euribortarief plus een opslag van 0,7% (70 basispunten). Het driemaands euribor bedraagt momenteel: (schrik niet) 0,2998%. De provincie heeft dus een rentetarief van 1% op haar op te nemen leningen. Daar zou menig MKB-er een moord voor doen nietwaar.. maar nu komt het:

Aankoop speculatief derivaat: renteswap bij Rabobank

Opvallend is dat de provincie voor haar toekomstig af te nemen leningen bij BNG een rente-swap heeft gekocht bij Rabobank omdat ze potentiële rentestijgingen voor wil zijn. Een rente-swap (waar ik een gloeiende hekel aan heb) is niet meer en niet minder dan een speculatief middel om renterisico’s in de toekomst af te dekken. De bank (Rabobank in dit geval) biedt dan een vaste rente aan, in dit geval 2,338% en ruilt die uit met de provincie die een vergoeding krijgt op basis van het variabele driemaands euribor tarief !!

Waar de provincie dus eigenlijk 1% had kunnen betalen, betaalt ze nu dus 2,338% met een eventuele opslag en verrekening van haar te ontvangen premie.

Omdat de variabele rente verder gedaald is vanaf het moment dat de provincie dit speculatief product kocht, heeft deze swap op balansdatum 31 december 2012 een negatieve marktwaarde van (LET OP!) € 7,6 miljoen!!

De huisaccountant heeft berekend dat men van deze negatieve marktwaarde een bedrag van € 700.000,– ten laste van het resultaat dient te voorzien. Dat is dus geld wat niet voor andere prangende doeleinden bestemd mag worden.

Door dit soort renteconstructies is al menig middelgroot MKB-bedrijf aardig in de problemen gekomen, geloof mij! Het wordt overigens echt een probleem als de Provincie zou besluiten die SWAP van de hand te doen maar dat zal natuurlijk voorlopig niet gebeuren. Voor de provincie is het dus te hopen dat de rente snel stijgt maar daar zitten MKB-ers niet echt op te wachten.  Deze speculatieve produkten zouden wat mij betreft verboden moeten worden voor overheden en MKB-bedrijven. De bank is vaak de enige die er bij onwetenden veel aan verdiend.

Voorlopige conclusie?

Een conclusie laat ik graag aan u zelf over.

Persoonlijk ben ik  benieuwd naar 2013. Dan heb ik 3 jaren in beeld en zullen er betere en actuelere conclusies getrokken kunnen worden.

De heer van Gremberghe heeft in ieder geval gelijk dat de provincie “moet lenen”. Dat had ze al aangekondigd in haar jaarrapport van 2012.

Ik ga het zeker opvolgen en voor eventuele opmerkingen of onjuistheden hou ik mij graag aanbevolen.

 

Tom K.M. Willaert

Ondernemen anno 2013 en verder …

Ondernemen is en blijft een uitdaging. Zeker in een voor velen lastige tijd. Toch kiezen de laatste jaren steeds meer mensen voor het ondernemerschap. Sommigen doen dat bewust, anderen min of meer gedwongen maar men maakt die keuze. De keuze om voor zichzelf te beginnen en voor zichzelf te zorgen, de keuze voor het starten of overnemen van een bedrijf. Of dat nu een eenmanszaak of een bedrijf met personeel is. Dienstverlener, in-en of verkoop van producten of productie.

Mensen maken altijd keuzes soms doordacht en berekend, andere keren intuïtief en uit passie. Hoe het ook zij: Er wordt gekozen voor het ondernemerschap!

Ondernemen is eigenlijk vaak een kwestie van denken, durven en doen en in die volgorde. Wie echter een van de drie doelelementen vergeet, passeert of onderbelicht laat, zal daarvan in een later stadium de consequenties ondervinden.

Ondernemen betekent ook kunnen incasseren getuige het feit dat een kwart van de starters de eerste drie jaar niet overleeft. Ook ondernemers die hun bedrijf zien groeien kunnen evenwel voor bijzondere problemen komen te staan. Enige bezinning voor U begint is dus op zijn plaats want een fundering leg je maar een keer goed!

U kunt op internet een hele berg informatie vergaren over het ondernemerschap, ook de Kamer van Koophandel kan uitkomst bieden maar besef wel dat dit vaak om, weliswaar nuttige, algemene info gaat. Meestal niet toegesneden op uw wensen en noden.

Wfs Willaert Financial Services BV (Wfs) levert U dat maatwerk wel. Gedegen informatie op maat, waar U iets mee kan, waar U iets mee gaat doen, leert de ervaring! Versterkt op een bevlogen manier uw ideeën waardoor U er direct mee aan de slag wilt.

Tom Willaert uit Ossenisse, de man achter Wfs, kan bogen op een jarenlange ervaring als bankier, als ondernemer en initiator. Zijn ervaringen vormen de basis voor de leergangen Ondernemerschap van start tot finish, die hij deze winter – bij voldoende deelname – verzorgen gaat op een prachtige, bijzondere locatie in het polderland bij het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse.

Het cursusaanbod bestaat uit:

Basismodule

–  een algemene basismodule bestemd voor starters, waarin aandacht besteed wordt aan het investeren in jezelf, de toolbox van het ondernemerschap, de commercie, financiële planning en het bedrijfsplan, alsmede marketing en communicatie (internet, sociale mediatools).

–  duur: 1 dagdeel (ochtend, middag of avond, afhankelijk van de wens der deelnemers)

–  groepsgrootte (zes tot acht deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

Groeiers

een leergang bestemd voor ondernemers die al enige tijd doende zijn en geconfronteerd worden met groeistuipen, de noodzaak tot het aannemen van personeel, acquisitieproblemen, veeleisende banken en verzekeraar en/of de grenzen van de groei.

–  duur: 2 dagdelen (in onderling overleg te bepalen)

–  groepsgrootte (zes deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

 

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot Wfs via email of telefoon (mobiel 06 22909001)

Liquiditeitsplanning brengt gemoedsrust

Een liquiditeitsplanning is in feite een heel eenvoudig middel. Het is een volledig overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gehele onderneming over een bepaalde periode, zodat duidelijk wordt hoe de liquide middelen van de onderneming er aan het begin en aan het eind van die periode voor staan. Als u dit middel goed kunt hanteren, dan hebt u een belangrijke troef in handen bij het regelen van een krediet – en het kan u veel geld besparen, op meerdere manieren.

 

“Waar de wind waait, floreert de creativiteit”

Tom Willaert praat met handen en voeten. Vertelt waarom hij nog meer van zonnebloemen houdt dan van klaprozen, dat denken in mogelijkheden vele malen efficiënter is dan denken in beperkingen en dat niks zo bevorderlijk is voor de creativiteit als een frisse Zeeuwse wind. Degene die aan tafel zit met deze bevlogen econoom krijgt nieuwe ideeën, verrassende statements en vermoedelijk – elk voordeel heeft zijn nadeel – koude koffie.