Financiële diensten voor het midden- en kleinbedrijf
Wfs verkoopt géén standaard producten maar levert maatwerk, voorafgegaan door een persoonlijk gesprek en een heldere analyse van wensen en mogelijkheden. Wfs is de deskundige schakel tussen de ondernemer en de geldverstrekker, als partner voor de ondernemer en als externe deskundige voor de financiële wereld. Wfs is absoluut onafhankelijk. De ondernemer betaalt zelf voor de dienstverlening zodat de belangen altijd duidelijk zijn.
Twitter

Ondernemen anno 2013 en verder …

Ondernemen is en blijft een uitdaging. Zeker in een voor velen lastige tijd. Toch kiezen de laatste jaren steeds meer mensen voor het ondernemerschap. Sommigen doen dat bewust, anderen min of meer gedwongen maar men maakt die keuze. De keuze om voor zichzelf te beginnen en voor zichzelf te zorgen, de keuze voor het starten of overnemen van een bedrijf. Of dat nu een eenmanszaak of een bedrijf met personeel is. Dienstverlener, in-en of verkoop van producten of productie.

Mensen maken altijd keuzes soms doordacht en berekend, andere keren intuïtief en uit passie. Hoe het ook zij: Er wordt gekozen voor het ondernemerschap!

Ondernemen is eigenlijk vaak een kwestie van denken, durven en doen en in die volgorde. Wie echter een van de drie doelelementen vergeet, passeert of onderbelicht laat, zal daarvan in een later stadium de consequenties ondervinden.

Ondernemen betekent ook kunnen incasseren getuige het feit dat een kwart van de starters de eerste drie jaar niet overleeft. Ook ondernemers die hun bedrijf zien groeien kunnen evenwel voor bijzondere problemen komen te staan. Enige bezinning voor U begint is dus op zijn plaats want een fundering leg je maar een keer goed!

U kunt op internet een hele berg informatie vergaren over het ondernemerschap, ook de Kamer van Koophandel kan uitkomst bieden maar besef wel dat dit vaak om, weliswaar nuttige, algemene info gaat. Meestal niet toegesneden op uw wensen en noden.

Wfs Willaert Financial Services BV (Wfs) levert U dat maatwerk wel. Gedegen informatie op maat, waar U iets mee kan, waar U iets mee gaat doen, leert de ervaring! Versterkt op een bevlogen manier uw ideeën waardoor U er direct mee aan de slag wilt.

Tom Willaert uit Ossenisse, de man achter Wfs, kan bogen op een jarenlange ervaring als bankier, als ondernemer en initiator. Zijn ervaringen vormen de basis voor de leergangen Ondernemerschap van start tot finish, die hij deze winter – bij voldoende deelname – verzorgen gaat op een prachtige, bijzondere locatie in het polderland bij het Zeeuws-Vlaamse Ossenisse.

Het cursusaanbod bestaat uit:

Basismodule

–  een algemene basismodule bestemd voor starters, waarin aandacht besteed wordt aan het investeren in jezelf, de toolbox van het ondernemerschap, de commercie, financiële planning en het bedrijfsplan, alsmede marketing en communicatie (internet, sociale mediatools).

–  duur: 1 dagdeel (ochtend, middag of avond, afhankelijk van de wens der deelnemers)

–  groepsgrootte (zes tot acht deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

Groeiers

een leergang bestemd voor ondernemers die al enige tijd doende zijn en geconfronteerd worden met groeistuipen, de noodzaak tot het aannemen van personeel, acquisitieproblemen, veeleisende banken en verzekeraar en/of de grenzen van de groei.

–  duur: 2 dagdelen (in onderling overleg te bepalen)

–  groepsgrootte (zes deelnemers)

–  prijs: aantrekkelijk maar afhankelijk van aantal deelnemers

 

Belangstellenden kunnen zich voor nadere informatie wenden tot Wfs via email of telefoon (mobiel 06 22909001)